När fukt sprider sig på en vid kan det tillslut innebära mögelskador på både ditt tak och bjälkarna i taket. Vid vissa tillfällen kan en sanering vara det enda alternativet. Takfix hjälper till vid fuktskada på vind i Stockholmsområdet och ser till att åtgärda skadorna.

Så bildas många fuktskador på vind i Stockholm

Vid många av de fall av fuktskador som Takfix möter i Stockholm beror fuktskadan på ventilationen. Det kan exempelvis vara så att ventilationen blir sämre i ett hus när trycket i huset förändras efter att man har bytt typ av uppvärmning. Detta kan leda till fukt på vinden som i längden leder till en fuktskada i form av mögel antingen i bjälkarna, innertaket eller i isoleringen.

Fuktskada på vind upptäcker du genom att hålla koll på hur takfoten ser ut. Svarta missbildningar i takfoten och innertaket är ett tecken på fuktskada. För att hitta var fuktskadan på vinden kommer ifrån är det även bra att tänka på om det finns en konstig lukt på vinden.

Takfix hjälper hantera fuktskador på vind i Stockholm

Åtgärder vid fuktskada på vind i Stockholm

Det som Takfix rekommenderar för att åtgärda fuktskada på din vind i Stockholmsområdet är att åtgärda ventilationen i huset och se till att den blir bättre, ta bort sådant trä som har en fuktskada eller mögelskada, hålla koll på att alla öppningar från vinden är täta samt att både takets insida och utsida är helt.

Om luckan ned från vinden till bostaden inte är tät så kan det innebära att det blir fuktigt på vinden och en fuktskada kommer till. Till slut kan det bli så illa att ditt tak måste bytas.

Takfix hjälper till att se var fukten kommer ifrån vid fuktskada på vind i Stockholm. Att veta vad fuktskadan beror på är det första steget för att sedan kunna åtgärda problemen.