Ett alternativ för dig som ska ha ett nytt tak i Stockholmsområdet är att välja ett grästak. Grästak är ett vackert inslag på hus som också har fördelar. Att använda grästak är en gammal tradition i Sverige.

Lär dig mer om grästak här.

Ett tak med gamla anor till ditt Stockholmshus

Grästak har använts länge i både Norden, och även då i Stockholm. Det har både varit tak med grästorv på och tak med vildvuxet gräs. Gräs och växter på tak användes bland annat under 1700-talet på sådant som bastur, jordkällare och andra byggnader men även på bostadshus.

Traditionellt användes grästak och tak med annan vegetation med anledningen att det var tak som var bra att isolera med och hålla värmen inne och kylan ute.

Det traditionella sättet att tillverka ett grästak eller annan typ av grönt tak är att först börja med brädor längst ned mot taket och sedan täcka taket med näver från björk. Ovanpå barken eller nävern lades sedan jord som taket sedan planterades i med hjälp av olika fröer.

Dagens grästak i Stockholmsområdet

Idag är det vanligt att ha grästak på både bostadshus, garage och sommarstugor. Att använda sig av ett grästak i Stockholm är bra eftersom gräset som nämnt isolerar bostaden på ett bra sätt, vilket kan behövas vid de låga temperaturer som kan komma i Stockholm. Gräset är också ett bra skydd mot taket som ligger under och gör att taket får en extra lång tid som det håller.

Att ha grästak på ditt hus i Stockholm är även bra på det viset att det dämpar mot ljud utifrån.
Om man väljer ett grästak får man dock vara beredd på att du får ett tak som du måste sköta om regelbundet för att det ska hålla så bra som möjligt.