Att utföra en takläggning är helt nödvändigt för att bibehålla fullgott skydd av din bostad och undvika skador. Vårt nordiska klimat består vanligtvis av torr luft med stort flöde av vatten året om. På vintern ska taket klara tung snö och om våren tö. På sommaren ska taket klara av en gassande sol och på hösten blåst och regn. Tak och fasad är två utsatta områden som kräver en robust konstruktion. Därför är det viktigt att kontinuerligt underhålla dessa delar av huset.

Takläggning Stockholm

Se till att håll taket tätt till vintern

Hösten är rätt tid att se över taket för att hinna med att åtgärda sådant som behövs fixas inför vintern. Kanske visar det sig att ett takbyte är nödvändigt eller endast mindre åtgärder. Det är bra att se över takpannornas och plåtens skick, men även hur taket ser ut på insidan på vinden. Vänta inte med att byta taket tills det börjar läcka. Du kan själv kontrollera taket och på så sätt förebygga större skador. Ett bra tak höjer inte bara marknadsvärdet på ditt hus utan ser också till så att inget vatten kommer in.

Att se över sitt tak på hösten och göra en takomläggning om det behövs har alltså fördelarna att man får ett hus som är redo för vinterns temperaturer och väder. På det viset kan man fixa sådant som annars kan leda till problem med fukt och vattenskador, vilket skulle kunna bli kostsamt.

Så går en takläggning till

Vid en takläggning i Stockholm ses taket först över för att se vad som behövs fixas till. Takpannor, plåtar och undertak undersöks. Om taket är slitet och i ett dåligt skick kan det hända att en total takläggning blir nödvändig.

Vid takläggningen sätts nya pannor på plats samtidigt som de gamla pannorna och annat material som är gammalt och blir över tas till återvinningsstationen och sortera på rätt sätt. Att värna om miljön är en viktig del av arbetet vid en takläggning.