Författare: Admin (sida 1 av 2)

Takomläggning som höjer marknadsvärdet på din fastighet!

Taket är den del av huset som får utså allra mest påfrestningar med allt från regn, blåst, snö, gassande sol och frost. Genom att man regelbundet ser efter och underhåller sitt tak kan man förhindra läckage och andra typer av skador. Det blir framförallt billigare i längden då du inte behöver lägga dyra kostnader på saneringar och reparationer.

Takomläggning Stockholm

Höjer marknadsvärdet på din fastighet

Att utföra en ny takomläggning medför en rad olika fördelar. För det första ger det huset en rejäl uppfräschning ur ett rent estetiskt perspektiv. För det andra så stärker det husets skydd vilket skyddar bättre mot svenska väderomväxlingar. Samtidigt påpekar ofta fastighetsmäklare att det är en god investering för att höja marknadsvärdet på huset, vilket framför allt gynnar de som går i tankar om att sälja fastigheten någon gång i framtiden.

Anlita en takläggare och undvik risker

Många hemmafixare överväger att utföra takomläggningen på egen hand, men detta är någonting som kan innebära stora risker och som ofta kan leda till större kostnader i slutändan. Att utföra takläggning är en konst som kräver både kunskap och erfarenhet. Det behövs även utrustning som är säker och anpassad för att arbeta på högre höjder. För att vara på den säkra sidan kan det vara en god idé att ta hjälp av en takläggare i Stockholm.

Ta hjälp med takomläggning i Stockholm

Takfix är en takfirma som erbjuder takservice, takomläggning och takrenoveringar. De har omfattande kompetens och erfarenhet som krävs för ett högkvalitativt resultat.Takfix har lång och gedigen erfarenhet av alla slags tak – vare sig det gäller plåttak, papptak eller sedumtak. Att anlita professionella takläggare är en säkerhet för dig som kund. Takfix lämnar alltid garanti på deras utförda arbeten för att du som kund ska kunna vara trygg med att takläggningen är ordentligt utförd och håller under många år.

Dags att byta tak? Genomför en takbesiktning!

Det finns flera anledningar till att genomföra en takbesiktning. Det kan handla om att taket är gammalt och slitet eller att du är i renoveringstankar och funderar på att lägga om taket. Kanske ska du sälja huset och vill att det ska vara så representativt som möjligt inför visningen för att undvika risken med att köparen hör av sig till dig efteråt med utläggningar om takets brister.

Takbesiktning Stockholm

Upptäck skador i tid – och spara pengar

Genom en takbesiktning så är det lättare att bestämma vad som behöver göras, så att taket håller många år framöver. Det är bra om du själv ser över ditt tak en eller flera gånger per år och inte bara då du ska lägga nytt eller renovera. Det gör att du upptäcker skador i tid. Då är det lättare bestämma vilka insatser som behövs för att ditt tak ska fortsätta att skydda dig. Ställ dig frågan: Hur mår taket egentligen? När gjorde jag en takbesiktning senast?

Okulär takbesiktning

Inget tak är det andra likt. Det är därför en takbesiktning måste göras innan man börjar renovera. En besiktning kan till och med visa att det kanske inte är så illa ställt med ditt tak som du först trodde.

En takbesiktning kan ske som en okulär besiktning. Ett takproffs granskar taket och gör snabbt en bedömning av takets skick. Finns det synliga skador som behöver åtgärdas? Ett papptak kan ha sprickor som gör att fukt riskerar att sippra in. Ett plåttak kan ha rostskador. Takpannor kan likaså vara skadade. En okulär takbesiktning är ett moment du som husägare kan göra själv i viss grad, och upptäcker du skador så är det hög tid att ta tag i problemet innan det förvärras.

Att ta hjälp av en takfirma

Om du väljer att låta ett takproffs utföra takbesiktningen får du en mer ingående och noggrann genomgång av taket. Efter besöket får man ofta en skriftlig rapport utgående från den omfattande besiktningen. Kunden får rapporten som innehåller information om eventuella risker, brister och kommande underhålls- och reparationsarbete.

Takskottning – Är det viktigt?

Takskottning i Stockholm

När vintern väl kommer finns det risk för att rejäla mängder av snö kommer. När stora mängder snö väl landar på ditt tak kan det orsaka en hel del olika skador. Det kan exempelvis skada takkonstruktionen som även kan leda till att taket faller in. För mycket snö på tak kan också orsaka att snön faller från ditt tak och skadar fotgängare som passerar.  En annan sak snön kan orsaka är fuktskador när snön väl smälter. Därför är det viktigt att se till att skotta sitt tak.  

Om du behöver hjälp med takskottning erbjuder Takfix takskottnings tjänster. Klicka på länken till höger om ni behöver hjälp med takskottning i Stockholm.  

Minska riskerna 

Som jag nämnde ovanför finns det ett flertal risker om man låter för mycket snö samlas på taket. Men, det kan även förekomma risker när man utför själva snöskottningen. Minska riskerna genom att skotta snön jämt. Börja alltså att skotta i ränder och inte från den ena sidan till den andra, eftersom då kan det förekomma en risk att taket belastas mer på den ena sedan jämfört med den andra. Tänk även på att försöka lämna kvar lite snö och inte skotta för djupt då det kan orsaka skador på taket. Utöver det så är själva arbetet med att skotta sitt tak en risk i sig. Därför kan det vara bra att anlita någon firma som sköter det åt en.  

Takskottnings firma 

Känner du dig osäker på att utföra takskottning på egen hand? Det finns en hel del firmor som utför dessa tjänster. Takfix är en av flera firmor som utför takskottning på ett säkert sätt. Utöver takskottning ser dem även till att bedöma när det är dags att skotta taket. Om du anlitar Takfix kan du känna dig trygg eftersom dem har personal som är utbildade inom detta och använder sig av godkänd utrustning för att takskottningen ska ske så tryggt och effektivt som möjligt. Dem kan även ta bort istappar som kan orsaka skador på människor som passerar där under. Vill du anlita Takfix för att utföra takskottning i Stockholm klicka då gärna på länken. 

Vanliga frågor & svar gällande takläggning

Funderar du på att lägga nytt tak? Vi på Byta tak Stockholm har samlat ihop de vanligaste frågorna om takläggning för att guida dig rätt i takläggningsprocessen. Ett nytt tak ger inte bara huset ett bra skydd mot väder och vind. Det skapar även ett fräscht och snyggt utseende till hela huset. Många fastighetsmäklare menar på att just takrenovering är en riktigt bra investering för att höja marknadsvärdet på huset.

Takläggning Stockholm

Kan jag byta tak på egen hand? 

Ja, har du själv rätt behörighet går det utmärkt att ge sig på en takrenovering i Stockholm på egen hand, men allra säkrast är att anlita en behörig takfirma. Inte minst för att försäkringen ska gälla för ditt nya tak. Om en takfirma utför din takläggning får du dessutom ta del av ROT-avdraget. Detta gör det än mer fördelaktigt att välja en takläggare för takläggningen!

När på året ska man lägga om taket?

Att lägga om taket kan man göra året om. Har man själv kunnandet och säkerheten med sig så spelar årstid ingen roll.

Hur lång tid tar en takläggning?

Det tar i snitt 1-2 veckor att utföra en takläggning på ett privat hem, men allt beror förstås på takets storlek, komplexitet och takläggarens erfarenhet.

När vet jag att det är dags att byta tak?

Det finns flera faktorer att beakta när det är dags att byta tak. Bland annat takets kvalitet och husets läge, samt hur takläggningen såg ut när taket byttes vid förra tillfället. Omgivningarna spelar också en stor roll, om huset är skyddat eller till exempel står nära skog. Det som dock är viktigt är att byta när taket börjar bli dåligt och att inte dra ut på tiden. Att vänta med en takläggning kan i värsta fall leda till skador på vinden och väggarna som i sin tur kan kosta betydligt mer att reparera taket.

Genom att själv kontrollera sitt tak regelbundet kan du upptäcka om taket behövs läggas om. En rekommendation brukar vara att se över sitt tak en gång om året.

Vad kostar en takläggning?

Priset för en takläggning beror på många olika faktorer. Den handlar om takets yta, materialval, takets befintliga skick, antal skarvar, vinklar, beslag och rörgenomföringar, samt säkerhetsanordningar. Om en takfirma utför din takomläggning får du ta del av ROT-avdraget vilket gör att du får dra av 30 procent av arbetskostnaden, med upp till 50 000 kr per person i hushållet.

Rivning av asbesttak

Asbest är ett hälsoskadligt ämne som använts under lång tid i Sverige. Materialet har varit en effektiv produkt inom byggindustrin och som bland annat funnits i eternitplattor och eternittak. Så länge som asbesten är inkapslad utgör den ingen fara, det är när man börjar bearbeta den som asbestfibrer kan följa med ner i lungorna vid inadning. När du då ska göra ett takbyte bör du därför anlita en behörig firma som kan hjälpa till med rivningen av asbesttaket.

Rivning asbesttak Stockholm

Förbjuden användning av asbest

Eternit slutade användas 1982 eftersom att asbest är cancerframkallande när fibrer frigörs. Asbest/Eternit var mycket populärt under 1940- och 1950-talshus i ventilationskanaler och frånluftskanaler. Om du har ett hus som byggdes eller renoverades mellan 40- till 80-talet är det därför viktigt att du undersöker om byggnadsmaterialet innehåller asbest. Kanske kan en eventuell asbestsanering vara aktuell.

Problemet med asbest är att materialet består av fibrer som är för små för att se med blotta ögat. Dessa släpps ut i luften när man till river i asbesthaltigt material eller om en brand skulle inträffa i ditt hem. Dessa små fibrer är otroligt tunna vilket gör att de inte faller till marken i första taget, utan finns kvar i luften under flera dygn och kan riskera att följa med ned i lungorna vid inandning.

Rivning av asbestttak i Stockholm

Hantering av asbest kräver godkända metoder som ska vara säkra ur såväl ett arbetsmiljöperspektiv som ur ett miljöperspektiv. Metoderna inkluderar analys, hantering och deponering. Därför är det viktigt att man anlita en firma som har fullständig behörighet av att hantera asbest.

Anlita en behörig rivningsfirma

Miramix är en rivningsfirma som hjälper fastighetsägare med asbestsanering, till exempel vid sanering av eternitplattor och eternittak i hela Stockholm. Firman har mångårig erfarenhet av asbestsanering och är certifierade för arbete och hantering av asbest.

Håll taket tätt i vinter med en ny takläggning

Att utföra en takläggning är helt nödvändigt för att bibehålla fullgott skydd av din bostad och undvika skador. Vårt nordiska klimat består vanligtvis av torr luft med stort flöde av vatten året om. På vintern ska taket klara tung snö och om våren tö. På sommaren ska taket klara av en gassande sol och på hösten blåst och regn. Tak och fasad är två utsatta områden som kräver en robust konstruktion. Därför är det viktigt att kontinuerligt underhålla dessa delar av huset.

Takläggning Stockholm

Se till att håll taket tätt till vintern

Hösten är rätt tid att se över taket för att hinna med att åtgärda sådant som behövs fixas inför vintern. Kanske visar det sig att ett takbyte är nödvändigt eller endast mindre åtgärder. Det är bra att se över takpannornas och plåtens skick, men även hur taket ser ut på insidan på vinden. Vänta inte med att byta taket tills det börjar läcka. Du kan själv kontrollera taket och på så sätt förebygga större skador. Ett bra tak höjer inte bara marknadsvärdet på ditt hus utan ser också till så att inget vatten kommer in.

Att se över sitt tak på hösten och göra en takomläggning om det behövs har alltså fördelarna att man får ett hus som är redo för vinterns temperaturer och väder. På det viset kan man fixa sådant som annars kan leda till problem med fukt och vattenskador, vilket skulle kunna bli kostsamt.

Så går en takläggning till

Vid en takläggning i Stockholm ses taket först över för att se vad som behövs fixas till. Takpannor, plåtar och undertak undersöks. Om taket är slitet och i ett dåligt skick kan det hända att en total takläggning blir nödvändig.

Vid takläggningen sätts nya pannor på plats samtidigt som de gamla pannorna och annat material som är gammalt och blir över tas till återvinningsstationen och sortera på rätt sätt. Att värna om miljön är en viktig del av arbetet vid en takläggning.

Höj marknadsvärdet på din fastighet genom takläggning

Taket är den del av huset som får utså allra mest påfrestningar med både snö, regn, blåst och gassande sol. Genom att man regelbundet underhåller sitt tak kan man förhindra läckage och andra typer av skador. Det blir framförallt billigare i längden då du inte behöver lägga dyra kostnader på saneringar och reparationer.

Takläggning Stockholm

Höj marknadsvärdet på din fastighet

Det finns flera fördelar med att ta hjälp med att utföra en ny takläggning. För det första ger det huset en rejäl uppfräschning ur ett rent estetiskt perspektiv. För det andra så stärker det husets skydd vilket skyddar bättre mot svenska väderomväxlingar. Samtidigt påpekar ofta fastighetsmäklare att det är en god investering för att höja marknadsvärdet på huset, vilket framför allt gynnar de som går i tankar om att sälja fastigheten någon gång i framtiden.

Anlita ett proffs och undvik risker

Det finns många hemmafixare som överväger att göra takläggningen på egen hand, men det innebär stora risker som ofta kan leda till större kostnader i slutändan. Att utföra takläggning är en konst som kräver både kunskap och erfarenhet. Det behövs även utrustning som är säker och anpassad för att arbeta på högre höjder. För att vara på den säkra sidan kan det vara en god idé att ta hjälp av ett proffs.

Takläggning i Stockholm

Takfix är ett takläggningsföretag som erbjuder takservice i Stockholm med allt från takläggning, takrenovering och takunderhåll. De har inte bara erfarenheten, utan även den kompetens som krävs för ett högkvalitativt resultat. Takfix har lång och gedigen erfarenhet av alla slags tak – vare sig det gäller ett plåttak, papptak eller sedumtak. Att anlita professionella takläggare är en säkerhet för dig som kund. Takfix lämnar alltid garanti på deras utförda arbeten för att du som kund ska kunna vara trygg med att takläggningen är ordentligt utförd och håller under många år.

GRÄSTAK I STOCKHOLM – ETT FINT VAL MED GEDIGEN HISTORIA

Ett alternativ för dig som ska ha ett nytt tak i Stockholmsområdet är att välja ett grästak. Grästak är ett vackert inslag på hus som också har fördelar. Att använda grästak är en gammal tradition i Sverige.

Lär dig mer om grästak här.

Ett tak med gamla anor till ditt Stockholmshus

Grästak har använts länge i både Norden, och även då i Stockholm. Det har både varit tak med grästorv på och tak med vildvuxet gräs. Gräs och växter på tak användes bland annat under 1700-talet på sådant som bastur, jordkällare och andra byggnader men även på bostadshus.

Traditionellt användes grästak och tak med annan vegetation med anledningen att det var tak som var bra att isolera med och hålla värmen inne och kylan ute.

Det traditionella sättet att tillverka ett grästak eller annan typ av grönt tak är att först börja med brädor längst ned mot taket och sedan täcka taket med näver från björk. Ovanpå barken eller nävern lades sedan jord som taket sedan planterades i med hjälp av olika fröer.

Dagens grästak i Stockholmsområdet

Idag är det vanligt att ha grästak på både bostadshus, garage och sommarstugor. Att använda sig av ett grästak i Stockholm är bra eftersom gräset som nämnt isolerar bostaden på ett bra sätt, vilket kan behövas vid de låga temperaturer som kan komma i Stockholm. Gräset är också ett bra skydd mot taket som ligger under och gör att taket får en extra lång tid som det håller.

Att ha grästak på ditt hus i Stockholm är även bra på det viset att det dämpar mot ljud utifrån.
Om man väljer ett grästak får man dock vara beredd på att du får ett tak som du måste sköta om regelbundet för att det ska hålla så bra som möjligt.

GRÄSTAK I STOCKHOLM – ETT FINT VAL MED GEDIGEN HISTORIA

Ett alternativ för dig som ska ha ett nytt tak i Stockholmsområdet är att välja ett grästak. Grästak är ett vackert inslag på hus som också har fördelar. Att använda grästak är en gammal tradition i Sverige.

Lär dig mer om grästak här.

Ett tak med gamla anor till ditt Stockholmshus

Grästak har använts länge i både Norden, och även då i Stockholm. Det har både varit tak med grästorv på och tak med vildvuxet gräs. Gräs och växter på tak användes bland annat under 1700-talet på sådant som bastur, jordkällare och andra byggnader men även på bostadshus.

Traditionellt användes grästak och tak med annan vegetation med anledningen att det var tak som var bra att isolera med och hålla värmen inne och kylan ute.

Det traditionella sättet att tillverka ett grästak eller annan typ av grönt tak är att först börja med brädor längst ned mot taket och sedan täcka taket med näver från björk. Ovanpå barken eller nävern lades sedan jord som taket sedan planterades i med hjälp av olika fröer.

Dagens grästak i Stockholmsområdet

Idag är det vanligt att ha grästak på både bostadshus, garage och sommarstugor. Att använda sig av ett grästak i Stockholm är bra eftersom gräset som nämnt isolerar bostaden på ett bra sätt, vilket kan behövas vid de låga temperaturer som kan komma i Stockholm. Gräset är också ett bra skydd mot taket som ligger under och gör att taket får en extra lång tid som det håller.

Att ha grästak på ditt hus i Stockholm är även bra på det viset att det dämpar mot ljud utifrån.
Om man väljer ett grästak får man dock vara beredd på att du får ett tak som du måste sköta om regelbundet för att det ska hålla så bra som möjligt.

BEHÖVER DU HJÄLP MED TAKLÄGGNING I STOCKHOLM?

Att lägga tak är inte det lättaste, särskilt inte på egen hand. Bor du i Stockholmsområdet och är i behov av hjälp med takläggning? Kanske känner du att du skulle behöva lite hjälp med att få till taket och lägga nytt? Det höjer ju även värdet på fastigheten och är ett stort lyft för hela byggnaden. Det sägs även att man måste kolla till sitt tak kontinuerligt för att säkra att taket faktiskt skyddar hela huset mot vind och regn. Att inte byta tak eller reparera kan leda till större kostnader ifall det skulle läcka och vara otätt.

Vi är även väldigt måna om vår miljö och jobbar alltid med ett miljötänk i fokus. För oss är det viktigt att bidra och vi följer alla förordningar och miljölagar om finns för att bidra till vår miljö. Det mesta återvinner vi i högsta möjliga mån och allt byggavfall sorteras. Genom detta försöker vi alltid att göra så lite miljöpåverkan som möjligt när vi arbetar. Detta gäller även våra val av material också som vi väljer att använda oss av. Vi återanvänder mycket takpannor, har du tillexempel handslagna pannor på ditt gamla tegeltak? De kan vara jättebra att återanvända om det är möjligt. Livslängden på dessa takpannor är nämligen väldigt lång och ger en fin lyster på utseendet av huset. Det enda som är med handslagna pannor är att det här krävs ett mer genomtänkt och välskött underarbete, eftersom de inte har samma passform som tillexempel betongpannor. Det ställs här högre krav för att taket ska bli helt tätt och vi ser till att allt sköts professionellt och fackmannamässigt, när vi utför jobbet.

Har du betongpannor kan det vara bra att byta ut dem då och då, eftersom de drar till sig mossa med tiden och slits ner. Vi jobbar alltid mot kundens önskemål och högsta prioritet är att du som kund känner dig helt nöjd. Taket ska stå emot väder och vind i många år framöver och då krävs ett noga genomfört underarbete för att det ska hålla. Vi lyssnar alltid på dina önskemål som kund och följer alltid våra materialval som passar dig bäst.